Referat fra JFML’s årsmøde i Silkeborg den 16. marts 2016

cropped-logo.pngDer var fremmøde af i alt 12 personer, som repræsenterer følgende løbsarrangører:

  • OK Gorm Jelling
  • Jellingløbet
  • Esbjerg Atletik og Motion
  • Himmelbjerg Løbet
  • Koldingløbet
  • Vejle Løbene
  • Natursti Marathon
  • Holstebro Events
  • Vestjysk ½-Maraton

GoRun

Oplæg v/Kenneth fra GoRun
Forholdsvis nyt motionskoncept fra DIF, DAF og DGI
Mere info kan læses på www.bevaegdigforlivet.dk/gorun
Det fælles visionsarbejde er ikke kun for løbere, men for aktive
Får økonomisk støtte fra Tryg Fonden og Nordea Fonden
Forventer yderligere 600.000 aktive danskere i 2025

Visionsprogrammet består af
Eventprojekter
Træningskoncepter
Træneruddannelse
Foreningsudvikling

GoRun konceptet
Gratis 5 km. løb eller gang med tidtagning
DAF opmålt rute
Give foreninger og klubber et værktøj til at få flere personer i bevægelse
Har allerede lavet en del test-løb flere steder i Danmark
Deltagerne er vidt forskellige mht alder og formåen

Facebook gruppe

Profilerer sig via gruppen ”Bevæg dig for livet – løb”
Lægger billeder ind på FB for at gøre det attraktiv
Opfordrer til at dele, like og registrere

Elektronisk platform
Back End/Front End via Microsoft databaser
Samlet data for alle GoRun løb
Notifikation/påmindelse og statistik
Tidtagning sker via en offentlig app eller via et speciel løberur, som udlånes gratis

Markedsføring
Det er vigtigt, at projektet bliver udbredt i hele landet
Den enkelte forening/arrangør kan pt. starte op gratis
Foreningen får udleveret veste og beach flag gratis
Tidtagningsdelen er ikke gratis
Det koster ca. 7-8.000 kr. for en pakkeløsning, men man undersøger muligheden for at få den enkelte kommune med på banen via kommunekontakter
Ønsker ikke at være konkurrent til de nuværende løbsarrangementer
Skal betragtes som et supplement til at flere kan komme i bevægelse i Danmark

Tidtagning v/Ib Stokkebye

Race|result er et tysk tidtagningssystem
Mere info på www.raceresult.com
Systemet er billig og simpel at betjene, men med et professionelt look
Tidtagningsudstyret kan tilsendes og efterfølgende fjernbetjenes
Kan anvendes ved alle former for tidtagning
Tilmelding- og betalingsdelen sker via hjemmesiden

Regnskab

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015 viser en indtægt på kr. 7.800,00 mod en udgift på kr. 6.702,00.
Indestående i banken er pr. 31-12-2015 på kr. 9.567,02.

JFML

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om JFML fortsat skal bestå i nuværende regi.
Motion Danmark er for et par år siden gået sammen med DGI i et konkurrerende forum.
Flere af de tilstedeværende gav udtryk for, at JFML stadig har sin berettigelse, og at årsmødet er givtig mht inspiration til den enkelte løbsarrangør.

Kontingentet er fortsat 300 kr. pr. år

Ny kasser er Jan Lottenburger fra Koldingløbet.

Arrangørrunde

Vestjysk ½-maraton og Søen Rundt
Sidstnævnte har desværre tilbagegang.

Kolding City ½-maraton
Er lukket ned

Kolding løbet
Har formået at få flere skoler til at deltage med mange elever
Color Run er en stor konkurrent
Løbsarrangør skal sælge oplevelser fremfor en traditionel løbetur i skoven

Vejleløbene
Nogle løb har flere deltagere og nogle har færre
Har ingen kvindeløb i år

Esbjerg Atletik
Blue Water Stafet har 1800 deltagere
Tøseturen har 2000 deltagere
Vestkystløbet har 15000 deltagere
Har flere efterskoler, som indbyrdes konkurrerer
Xtreme Mandehørm med 493 deltagere gave 21.000 kr. i overskud

Jellingløbet
Jævn deltagerantal gennem flere år
Ca 1000 deltagere
Nyt tiltag med en meget kuperet Trail-run på 7 km
Kræver mange hjælpere

Himmelbjergløbet
50 års jubilæumsløb i 2015 med indlagt bakkespurt
Ligger stabil med 1000 deltagere
Skovløb med mange højdemeter
Har fået efterskoler til at deltage

Brædstrupløbet
er overtaget af løbeklubben

Natursti Marathon
Har under 200 deltagere på hel og halvmaraton ruterne

Holstebro Events
Nytårsløb med kage og Asti
400 deltagere

Næste årsmøde
Afholdes d. 15. marts 2016 samme sted i Silkeborg

Leave a reply